WYNIKI,linki,info

Relacja filmowa NA OPAK TV

FOTOMTB.PL  zdjęcia

Dowód na to że trasa sama się nie oznakowała 🙂

mtbnews.pl

Tomek Mierzwa video 4

Tomek Mierzwa video 3

Tomek Mierzwa video 2

Rafał Przybylski  xc-mtb.info.pl o naszym maratonie

Tomek Mierzwa video 1

Artykuł w tugazeta.pl

Relacja foto w powiatowy.pl

V MARATON okiem ITPwieruszow

Artykuł Piotra Kurka 

V MARATON okiem tugazeta.pl

W maratonie wystartowało 151 zawodników a w wyścigu dziecięcym 35.Razem w tym roku w V NIEPODLEGŁOŚCIOWYM MARATONIE MTB WIERUSZÓW 2014′ wzieło udział 186 zawodniczek i zawodników. Dziękujemy  🙂

WYNIKI  DUŻEGO MARATONU

Wyniki na dystansie MINI DZIECI

Dziewczęta:                                                                                               Chłopcy :

1m. Bralińska Sandra          MLKS WIELUŃ                               1m. Wiśniewski Dawid  KS SPOŁEM ŁÓDŻ

2m. Golińska Wiktoria       SZPEREK ANTONIN                    2m. Bregier Szymon      GIMNAZJUM NR 6

3m. Zawierta Magdalena   TSR ASHIMA WIERUSZÓW     3m. Kotala Mateusz       MLKS WIELUŃ

OPEN:

1m.Wiśniewski Dawid                           MLKS WIELUŃ

2m.Bregier Szymon                               GIMNAZJUM NR 6

3m.Kotala Mateusz                                MLKS WIELUŃ

4m.Rutkowski Bartosz                         KS SPOŁEM ŁÓDŻ

5m.Bralińska Sandra                             MLKS WIELUŃ

6m.Golińska Wiktoria                          SZPEREK ANTONIN

7m.Lewandowski Jakub                      SPOŁEM ULISSE CENTRAL

8m.Włodarczyk Dominika                 MLKS WIELUŃ

9m.Zawierta Magdalena                      TSR ASHIMA WIERUSZÓW

10.Glapa Marta                                        MLKS WIELUŃ

11.Marciniak Agnieszka                       MLKS WIELUŃ

12.Błaszkiewicz Julia                             KS SPOŁEM ŁÓDŻ

13.Drelak Milena                                     MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN VIDIONI

14.Dąbrowski Beniamin                       GOGOLIN

15.Zawierta Patrycja                              TSR ASHIMA WIERUSZÓW

16.Głowik Michał

17.Baciński Aleksander

18.Gierak Filip

19.Bryłka Konrad                                       MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN VIDIONI

20.Jamry Natalia

21.Walotka Katarzyna

22.Smarzek Serafin                                    BTZ

23.Sagalara Patrycja

24.Janeczek Adam

25.Gożdziński Lacper

26.Wira Jakub

27.Przewdzięk Weronika                           MTB TEAM SOKÓŁ BRALIN VIDIONI

28.Dąbrowska Julia

29.Dąbik Konrad

30.Sułot Bartosz                                             TSR ASHIMA WIERUSZÓW

31.Basiński Iwo

32.Gilicki Jakub                                               GILICKI BIKE KALISZ

33.Bryłka Mateusz                                         TSR ASHIMA WIERUSZÓW

34.Szymanski Alan

35.Zawadzka Rozalia

 

 

offi1-e1413991775549

Lista zgłoszonych

Mapa

logo_fotomtb.pl_na_bialym

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

SPONSORZY                                                                                                       PATRONATY MEDIALNE

 

baner_Wedlinkaplakat-rc-news_kopia

slowikowski

logo_-_Radio_SUD

 spon-ostrycharzmalik

 

603607_636523536426955_1011248037_n

 

oarobanerXC-MTB

 logo no

2alogo_radio_lodz

kwiatkowski

 

 

art-met

 

 

grzesiak

 

 

logo_bulesowski_JPG

 

 

 

 

 

nataliline

 

 

imageswalczak

RADIO ZW

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGULAMIN 

V NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO MARATONU MTB WIERUSZÓW 2014′

1.CEL MARATONU

-popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w regionie

-popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania

-popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w POWIECIE WIERUSZOWSKIM

-upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich

-forma rehabilitacji w chorobach serca

2.ORGANIZATORZY

-Gmina Wieruszów

-Powiat Wieruszów

-OSP Pieczyska

-Towarzystwo Sportowo Rowerowe TSR ASHIMA WIERUSZÓW /WKS PROSNA /

3.TERMIN

-11 listopada 2014 roku

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do startu ma każdy zawodnik, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

dokona rejestracji i opłaty poprzez internet lub osobiście w Biurze Zawodów

dokona opłaty startowej w wysokości:

bezpłatnie dzieci z roczników od 2001r. do 2006r.

-10zł młodzież z roczników 1997r do 2000r

-20zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach dokonany przelewem do 5 listopada 2014r.

-30zł opłata przelewem po 5 listopada lub w dniu zawodów

-opłata wpisowego przelewem do 5.11.2014r na konto

WIERUSZOWSKI KLUB SPORTOWY „PROSNA” UL.SPORTOWA 4 98-400 WIERUSZÓW

KONTO BANKOWE RBS LUTUTÓW: 31 9256 0004 2600 0228 2000 0040

lub w Biurze Zawodów w dniu maratonu.

-Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub zrezygnowały. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

-Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich listę podpisuje rodzic/prawny opiekun. Dopuszcza się też przedłożenie pisemnej zgody rodzica,(opiekuna prawnego na udział w zawodach)

-możliwe jest wcześniejsze zgłoszenie rejestracyjne, na adres kolarski@tsrwieruszow.pl

należy przesłać oświadczenie uczestników i listę zgłoszonych,w biurze zawodów będzie tylko odbiór numerów.

-Każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

5.ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

-przejazd oznakowaną trasą

-elektroniczny pomiar czasu przejazdu

-numer startowy na rower

-zabezpieczenie medyczne

-prawo do korzystania z bufetów na trasie(woda,owoce)

-bufet regeneracyjny na terenie OSP Pieczyska (miasteczko zawodów)

-ubezpieczenie NW

6.PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:

– godz. 8.00 – 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,

– godz. 10.00 – start MINI WYŚCIGU DZIECI (roczniki 2001r do 2006r) klasyfikacja dziewczynki i chłopcy

– godz. 11.30 – start maratonu głównego

– ok.godz. 15.00 – dekoracje zwycięzców

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

7.DYSTANSE

-MINI WYŚCIG : ok.8 km

-WYŚCIG GŁÓWNY 3 pętle ok.45 km

-WYŚCIG GŁÓWNY KOBIETY OPEN 2 pętle ok.30 km

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy

-Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

-na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika

-zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

-zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

-sędzia zawodów może w uzasadnionych przypadkach zastosować karę w postaci upomnienia lub dyskwalifikacji

-zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.

-w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

9.ZASADY FAIR-PLAY

-wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie

-zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania

-uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze

-zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych

-naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku

-podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

10.KATEGORIE STARTOWE-WYŚCIG GŁÓWNY

a)MĘŻCZYZNI

– Kategoria MJ – od 14 do 17 lat
– Kategoria M1 – od 18 do 30 lat
– Kategoria M2 – od 31 do 40 lat
– Kategoria M3 – od 41 do 49 lat
– Kategoria M4 – 50+

b)KOBIETY – OPEN

Dodatkowo zostanie wręczony Puchar Ochotniczej Straży Pożarnej dla najmłodszego i najstarszego uczestnika który ukończy maraton .

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA – MARATONU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 

 „Zapoznałem się z regulaminem  MARATONU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO , przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych” oraz „Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TOWARZYSTWO SPORTOWO ROWEROWE  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe i znane mI są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 Imię – …………..

Nazwisko – ……………….

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA MAŁOLETNIEGO

OŚWIADCZENIE

 

Ja……………………………………………………………………………………….wyrażam zgodę na

(imię i nazwisko opiekuna prawnego)

start…………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby niepełnoletniej)

w  Maratonie Niepodległościowym organizowanych przez Gminę i Powiat Wieruszów,Towarzystwo Sportowo Rowerowe i OSP Pieczyska  w

 dniu…………………… Zgodnie z regulaminem imprezy. Oświadczam, że jestem rodzicem/ opiekunem prawnym ww. dziecka. Jednocześnie oświadczam, że jestem opiekunem prawnym wskazanej osoby niepełnoletniej, że niepełnoletni startuje na moją odpowiedzialność i nie ma przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Wspólnie zapoznaliśmy się z regulaminem maratonu, akceptujemy jego postanowienia i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. Uczestnik zna przepisy Prawa o ruchu drogowym w zakresie poruszania się po drogach publicznych. Podane dane są prawdziwe i znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………………………

Data i podpis opiekuna prawnego

p class=”western” style=”margin-bottom: 0cm;”-możliwe jest wcześniejsze zgłoszenie rejestracyjne, na adres /p

/p