26 czerwca lasy Pieczyska – Klatka -regulamin 

Oficjalne wyniki zawodów:

wystartowało 31 zawodników  z 4 klubów/szkółek kolarskich

W klasyfikacji drużynowej kolejno miejsca zajęli :

1/UKS SPORT BRALIN

2/WKK WIERUSZÓW

3/CARTPAK SOKÓŁ BRALIN

4/Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

W klasyfikacji indywidualnej w poszczególnych kategoriach:

Żaczka

1/Trojanowska Kasandra   – UKS SPORT BRALIN

2/Wydmuch Wiktoria        – UKS SPORT BRALIN

3/Wydmuch Weronika     – UKS SPORT BRALIN

ŻAK

1/Sułot Bartosz                  – WKK WIERUSZÓW

2/Drelak Nikodem           – UKS SPORT BRALIN

3/Bryłka Bartosz               – WKK WIERUSZÓW

4/Kuropka Bartłomiej     – UKS SPORT BRALIN

5/Rydz Damian                – UKS BRALIN

6/Markowski Maksymilian – UKS SPORT BRALIN

7/Łukianowski Filip             – UKS SPORT BRALIN

8/Kuropka Tomasz              – UKS SPORT BRALIN

9/Krawczyk Jakub               – Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

10/Rydz Jakub                     – UKS BRALIN

11/Krawczyk Mateusz        – Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

12/Rabiega Kacper             – Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

13/Rydz Bartosz                 – UKS BRALIN

Młodziczka

1/Zawierta Patrycja          – WKK WIERUSZÓW

2/Zawierta Magdalena    – WKK WIERUSZÓW

3/Drelak Milena               – UKS SPORT BRALIN

4/Przewdzięk Weronika – UKS SPORT BRALIN

5/Gaj Izabela                    – Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

Młodzik

1/Głowik Michał             – CARTPAK SOKÓŁ BRALIN

2/Drobnik Mikołaj        – WKK WIERUSZÓW

3/Markowski Miłosz     – UKS BRALIN

4/Łukianowski Kacper – UKS BRALIN

5/Jokiel Antoni              – UKS BRALIN

6/Wiśniewski Kamil     – Szkółka kolarska przy ZS nr.2 w Wieruszowie

7/Bryłka Konrad           – WKK WIERUSZÓW

Junior Młodszy

1/Kuropka Kacper        – UKS SPORT BRALIN

2/Przewdzięk Karol     – UKS SPORT BRALIN

Junior

1/Zawierta Dominik   – WKK WIERUSZÓW

 https://www.facebook.com/events/766799110121542/?active_tab=posts 

REGULAMIN

 II MEMORIAŁ im. MARKA MALIKA

 W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB XCO

Lasy Pieczyska  26.06.2016r

 

Organizator:

Wieruszowski Klub Kolarski ul.Kolejowa 18 98-400 Wieruszów

Przedstawiciel Organizatora:

–         Robert Zych tel. 792600561

–         Tomasz Zawierta tel. 692463107

Współorganizatorzy:

–         Gmina Wieruszów

–         OSP Pieczyska

–         GOSIT Wieruszów

Cel:

–         propagowanie kolarstwa górskiego wśród dzieci i młodzieży

–         zachęcanie dzieci i młodzieży  do czynnego uprawiania kolarstwa

–         przywołanie pamięci o przedsiębiorcy Marku Maliku

Termin i miejsce:

–         zawody zostaną rozegrane 26.06.2016r w lasach Pieczyska-Klatka, po rundzie długości ok 4 km

–         odprawa techniczna 26.06.2016r o godz.10:30

Zgłoszenia:

biuro zawodów:

w dniu 26.06.2016r w godz. 9.00-10.30

Uczestnictwo:

–         Prawo startu w zawodach mają uczestnicy szkółek kolarskich,  zawodniczki i zawodnicy kategorii  żak, żaczki, młodzicy i młodziczki,  juniorzy młodsi i juniorki młodsze, juniorzy  i juniorki posiadający aktualne badania lekarskie.

–         uczestnicy muszą posiadać własny sztywny kask i sprawny technicznie rower MTB

–         zawodnicy szkółek kolarskich nie posiadający licencji muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i startują na ich odpowiedzialność

–         po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepłą herbatę i posiłek dla wszystkich zawodników

Zasady finansowania i nagrody:

Koszt organizacji ponoszą organizatorzy.

Organizator przewiduje nagrody:

–         za I-III miejsca medale i dyplomy

–         za IV-V miejsca dyplomy

Drużynowo:

–         I-III puchary i dyplomy

Program zawodów:

–         9:00 – 10:30 – zgłoszenia,

–         9:00 – 10:45 – trening na trasie

–         10:30 – odprawa techniczna

Start pierwszej kategorii wiekowej  o godz. 11:00

–         żacy – 2 rundy

–         młodziczka – 2 rundy

–         młodzik – 3 rundy

–         juniorka młodsza – 3 rundy

–         junior młodszy – 4 rundy

–         juniorka – 4 rundy

–         junior – 6 rund

 

 

Szpital:

Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104

98-400 Wieruszów

Postanowienia końcowe:

–         we wszystkich sprawach sportowych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, a w

sprawach organizacyjnych Organizator

–         każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,

–         wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby,

–         organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów,

–         organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione podczas

trwania zawodów

–         przebieg sportowy zawodów będzie odbywał się w oparciu o Przepisy sportowe PZKol

–         zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę

–        organizator zapewnia opiekę medyczną

–        bieżące informacje na https://www.facebook.com/events/766799110121542/  i   www.tsrwieruszow.pl