Jak ustawić licznik rowerowy?
Jeżeli chcemy mieć dokładnie ustawiony licznik musimy zaufać własnym pomiarom, a nie informacją podawanym często w instrukcji obsługi licznika. Jak to zrobić?

Wybieramy prosty odcinek długości kilku metrów (chodnik, ulica itp). Rysujemy kredą lub w jakikolwiek inny sposób wyznaczamy prostą. Ustawiamy przednią oponę tak, aby wentylek był na samym dole koła. Ustawiamy rower przy linii i zaznaczmy miejsce na niej, gdzie zaczynamy mierzyć. Siadamy na siodełko naszego roweru i powoli przesuwamy się wzdłuż prostej (równolegle do niej, bez skręcania kierownicy!) Wykonujemy 3 pełne obroty naszego przedniego koła. Zaznaczamy miejsce, na linii gdzie zatrzymuje się przednie koło. Mierzymy odległość od początku do końca (w mm) i wynik dzielimy przez 3. Od podanej wartości odejmujemy 7 i wartość tą (WS) wpisujemy do licznika. Dla lepszej dokładności pomiarów licznika należy kilka razy wykonać czynność opisaną powyżej i wybrać wartość średnią.

Następnie jedziemy na prosty odcinek drogi przy której znajdują się słupki metryczne. Jedziemy wzdłuż słupków kilometr i następnie porównujemy różnice pomiędzy wynikami licznika, a stanem faktycznym. Czynność tą najlepiej powtórzyć kilka razy.

Artykuł ze strony: http://www.narowerze.info