WIERUSZOWSKI CROSS ROWEROWY-MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU za nami

WIERUSZOWSKI CROSS ROWEROWY-MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU za nami i choć frekwencja na pierwszy raz raczej nie zadawala to my zaliczamy je do udanych.
Trasa nie była trudna,teren płaski ,droga polna i szybka,do przejechania 13 km.
W kat.szkół ponadgimnazjalnych najlepszy okazał się Jakub Hodyjas z Zepołu Szkół im.St.Staszica w Wieruszowie.
W kat.gimnazja chłopcy zwyciężył Dominik Zawierta,drugie miejsce zajął Joel Kopko a na trzecim stopniu podium stanął Mateusz Wojnarowski-wszyscy z Gimnazjum nr.1 im.Jana Pawła II w Wieruszowie.
Z tej samej szkoły są Kamila Kołodziej ( 1 miejsce) oraz Kinga Bednarek (2 miejsce) triumfatorki w kat dziewcząt.
W kat.szkół podstawowych wystartowały tylko trzy osoby:Magda Zawierta zajmuje 1 miejsce,Patrycja Zawierta 2 miejsce-obie z Szkoły Podstawowej w Pieczyskach.
Pierwsze miejsce w kat chłopcy szkoły podstawowe zajął Hubert Śpik.Wszystkim gratulujemy ukończenia wyścigu.
Najwięcej punktów zdobyli zawodnicy z Gimnazjum nr.1 w Wieruszowie i tam też powędruje Puchar Przechodni dla Mistrzowskiej Szkoły w Kolarstwie w Powiecie.

Serdecznie gratulujemy.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

REGULAMIN

 

WIERUSZOWSKI CROSS ROWEROWY-MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU

CEL IMPREZY:

1. Popularyzacja zdrowego i kulturalnego sposobu spędzania wolnego czasu.

2. Wyłonienie najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Powiatu Wieruszowskiego.

ORGANIZATORZY:

1. Miasto i Gmina Wieruszów.

2. Powiat Wieruszów.

3. Towarzystwo Sportowo Rowerowe /WKS PROSNA WIERUSZÓW/.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

• Wyścig odbędzie się w dniu 14 czerwca 2014r.;

• Biuro wyścigu, start i meta przy stadionie WKS PROSNA WIERUSZÓW.

ZGŁOSZENIA:

1.Zgłoszenia na adres e-mail:kbogus@powiat-wieruszowski.pl do dnia 2 czerwca 2014r..
W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, datę urodzenia zgłaszanego zaw., nazwę
i adres szkoły.

   Osoba kontaktowa w sprawach regulaminowych Robert Zych tel. 792 600 561.

 2.Podstawą do przyjęcia zgłoszenia jest legitymacja szkolna lub zgłoszenie zbiorowe na listach potwierdzonych przez dyr. szkoły i opiekuna grupy.

UCZESTNICTWO:

1. Zgłoszeni do wyścigu powinni posiadać: legitymację szkolną, kask sztywny, sprawny technicznie rower z dwoma sprawnymi hamulcami.

2. Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Prawo startu w wyścigach mają:

    uczniowie Szkół Podstawowych kl.4-6, Gimnazjów oraz Szkół Średnich

 

PROGRAM ZAWODÓW:

Data 14.06.2014r

Godz.10.00-11.00 – weryfikacja zgłoszeń, zapisy, przydział numerów startowych.

Godz. 11.00– start szkoły podstawowej

Godz.9.00-start gimnazjum i szkoły średnie

NAGRODY:

W każdej kat. szkolnej dziewczyny i chłopcy zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają medale i nagrody rzeczowe, za miejsca 1-5 zostaną wręczone dyplomy.

Każdy uczestnik otrzyma upominek.

KARY:

Uczestnik zawodów za nie sportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszt organizacji wyścigu, w tym nagród ponoszą organizatorzy, oraz sponsorzy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Wyścig zostanie rozegrany zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.

We wszystkich sprawach spornych nieobjętych tymi przepisami będzie decydowała Komisja Sędziowska.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe wypadki na trasie oraz rzeczy zaginione lub skradzione.

Program minutowy może ulec zmianie ze względu na liczbę startujących lub bardzo złe warunki atmosferyczne.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

WIERUSZOWSKI CROSS ROWEROWY-MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY I POWIATU

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 

 

Kategoria

………………………………………………………………………………………………..…………………………….

                                              

Lista zawodników:

 

Lp.

       Nazwisko i imię

 data urodzenia

Nazwa i adres szkoły

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

 

Dane opiekuna drużyny:                                                        

Imię: …………………………………………………….

Nazwisko: ………………………………………………

Telefon Kontaktowy: ……………………………………..

e-mail: …………………………………………………….

Dane dyrektora szkoły:

Imię: …………………………………………………….

Nazwisko: …………………………………………………..

Telefon Kontaktowy: ……………………………………..

e-mail: ……………………………………………………….

                                                                                                                                      

Jako osoba odpowiedzialna za drużynę oświadczam, że zgłoszeni na liście zawodnicy posiadają zgodę rodziców na udział w Wieruszowskim Crossie Rowerowym –Międzyszkolne Mistrzostwa Gminy i Powiatu.

 

 

 

 

………………………………………………..                             ………………………………………………..                            

Podpis opiekuna grupy                                                                   Podpis opiekuna grupy

 

………………………………………………..                             ………………………………………………..

Miejsce, data                                                                                   Miejsce, data