Regulamin i aktualności dotyczące mistrzostw

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Miasteczko zawodów 

DWD głaz

 

 

 

mtb GAAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Regulamin zawodów:

Wieruszowski Klub Kolarski

 

 

REGULAMIN

ZAWODY MTB

O PUCHAR OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO

W ŁODZI

 

I MEMORIAŁ MARKA MALIKA

 

MIĘDZYWOJEWÓDZIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W KOLARSTWIE GÓRSKIM MTB

GŁAZ  11.10.2015r

 

 

Organizator:

Wieruszowski Klub Kolarski

Przedstawiciel Organizatora:

–         Robert Zych tel.792600561

–         Janusz Stasiewicz tel. 601767650

 

 

Wspierający:

–         OZKol w Łodzi

–         ULISSE Zarządzanie nieruchomościami

–         MARGARITA – producent skarpet sportowych

–         Stowarzyszenie Łódzkie Towarzystwo Cyklistów

–         Stowarzyszenie Akcja Dla Kolarstwa

–         Gmina Galewice

–         Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie

 

 

Cel:

–         wyłonienie mistrzów w kolarstwie MTB młodziczek i młodzików

–         propagowanie kolarstwa górskiego wśród dzieci i młodzieży

–         zachęcanie dzieci i młodzieży  do czynnego uprawiania kolarstwa

 

 

 

Termin i miejsce:

–         zawody zostaną rozegrane 11.10.2015r w miejscowości Głaz, po rundzie długości ok 2,5km w terenie (pierwsze ok 300m w terenie piaszczystym, pozostała część trasy w terenie leśnym)

–         odprawa techniczna 11.10.2015r o godz.10:00

 

 

Zgłoszenia:

biuro zawodów:

Dom Wczasów Dziecięcych TPD w Głazie, 98-405 Galewice woj. łódzkie

w dniu 11.10.2015r w godz. 8.30-10.00

 

 

Uczestnictwo:

–         Prawo startu w zawodach mają uczestnicy szkółek kolarskich,  zawodniczki i zawodnicy kategorii  żak, żaczki,   młodzicy i młodziczki,  juniorzy młodsi i juniorki młodsze, juniorzy  i juniorki posiadających licencję wydaną   przez właściwe organy OZKol oraz aktualne badania lekarskie.

–         uczestnicy muszą posiadać własny sztywny kask i sprawny technicznie rower MTB

–         zawodnicy szkółek kolarskich nie posiadający licencji muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych i startują na ich odpowiedzialność

–         po zakończeniu zawodów organizator zapewnia ciepły posiłek dla wszystkich zawodników

Zasady finansowania i nagrody:

Koszt organizacji ponoszą organizatorzy.

 

Organizator przewiduje nagrody:

–         za pierwsze miejsca puchary

–         za I-III miejsca medale

–         za I-VI dyplomy

Drużynowo:

–         I-III puchary

–         I-VI dyplomy

 

Program zawodów:

–         8:30 – 10:00 – zgłoszenia,

–         10:00 – odprawa techniczna

 

Start pierwszej kategorii wiekowej  o godz. 10:30

–         szkółki kolarskie i zawodnicy bez licencji – 2 rundy

–         żacy – 2 rundy

–         młodziczka – 2 rundy

–         młodzik – 3 rundy

–         juniorka młodsza – 3 rundy

–         junior młodszy – 4 rundy

–         juniorka – 4 rundy

–         junior – 6 rund

 

 

Szpital:

Szpital Powiatowy w Wieruszowie

ul. Warszawska 104

98-400 Wieruszów

 

 

Postanowienia końcowe:

–         we wszystkich sprawach sportowych nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny, a w

sprawach organizacyjnych Organizator

–         każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność,

–         wszyscy zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby,

–         organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas zawodów,

–         organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub skradzione podczas

trwania zawodów

–         przebieg sportowy zawodów będzie odbywał się w oparciu o Przepisy sportowe PZKol

–         zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę

–        organizator zapewnia opiekę medyczną

02202015102606270

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx