Dziękuję wszystkim za wieloletnią współpracę. To był dobry czas.
Zawodnikom życzę realizacji ambicji sportowych i sukcesów.
Wszystkim klubowiczom dalszego rozwoju stowarzyszenia i owocnej współpracy z sponsorami.
Robert Zych
Robert Zych
ul.Kolejowa 18
98-400 Wieruszów Wieruszów dnia 28.03.2023r
Do zarządu
Stowarzyszenia
Wieruszowski Klub Kolarski
REZYGNACJA
Informuję iż z dniem 1 kwietnia 2023 roku rezygnuję z członkostwa w zarządzie Stowarzyszenia Wieruszowski Klub Kolarski oraz pełnionej funkcji Prezesa .
Powodem rezygnacji jest zmiana charakteru mojej pracy, co uniemożliwia mi czynny udział w życiu stowarzyszenia.
Robert Zych
Do wiadomości „
1/ Starosta wieruszowski Stefan Pietras
2/ Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył
3/ Prezes OZKol w Łodzi Arkadiusz Jałowski