Cykl rowerowy „JESIENIĄ I WIOSNĄ ROWEREM NAD PROSNĄ” to połączenie trzech imprez mających na celu popularyzację jazdy rowerem, którego finałem będzie wyłonienie głównych zwycięzców MARATONU MTB „WIKTORIA” i IV Niepodległościowego Maratonu MTB. Najlepsi zawodnicy, którzy wezmą udział w obu maratonach będą mieli możliwość uzyskania dodatkowej nagrody i pucharu.

MARATON MTB „WIKTORIA” 2013′

IV MARATON NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2013′


MARATON MTB „WIKTORIA”  2013′

III Wyścig Rowerowy Dzieci i Młodzieży który odbywa się w dniu MARATONU MTB „WIKTORIA” to impreza podzielona na cztery kategorie wiekowe: przedszkolaki, klasy I-II, klasy III-IV, klasy V-VI i jest całkowicie bezpłatny.

Rejestracji na MARATON MTB “WIKTORIA”: http://www.mtbwieruszow.sts-timing.pl/.

Oświadczenie uczestnika – Maratonu MTB „Wiktoria” 2013 (PDF)

Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika – Maratonu MTB „Wiktoria” 2013 (PDF)

REGULAMIN  MARATONU MTB „WIKTORIA”  2013′

1. CEL MARATONU

 • popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w regionie
 • popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
 • popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w POWIECIE WIERUSZOWSKIM
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
 • forma rehabilitacji w chorobach serca

2. ORGANIZATORZY

 • Amatorska Grupa Kolarska „WIKTORIA MTB WIERUSZÓW”
  działająca przy Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „WIKTORIA”
  tel.508 287 362
  nr.konta:50 1140 2017 0000 4302 1292 2526
  strona internetowa: www.wiktoriamtb.pl
  e-mail:wiktoria.mtb@gmail.com
 • Komandor Janusz Stasiewicz

3. TERMIN

 • 26 maja 2013 roku

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do startu ma każdy zawodnik, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej http://wiktoriamtb.pl/ lub sts-timing.pl
 • dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów
 • dokona opłaty startowej w wysokości:
  BEZPŁATNIE dzieci i młodzież do 16 roku życia
  20zł wpłata dokonana do 15 maja 2013 roku
  30zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach (wpłata dokonana na mniej niż 10 dni przed zawodami)
 • opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Przelewów należy dokonywać na minimum 4 dni przed terminem zawodów.
 • Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub zrezygnowały.
 • Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.
 • podpisanie listy startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich listę podpisuje rodzic/prawny opiekun. Dopuszcza się też przedłożenie pisemnej zgody rodzica,(opiekuna prawnego na udział w zawodach)
 • każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

5. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • przejazd oznakowaną trasą
 • elektroniczny pomiar czasu sts-timing.pl(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej)
 • numer startowy na rower
 • zabezpieczenie medyczne
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie(woda,owoce)
 • bufet regeneracyjny na mecie
 • ubezpieczenie NW

6. PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:

 • godz. 8.00 – 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
 • godz. 10.40 – ustawianie zawodników na linii startu
 • godz. 11.00 – start maratonu
 • godz. 13.00-14.00  zakończenie maratonu
 • godz. 14.00  – dekoracja zawodników MARATONU MTB „WIKTORIA”

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

7. DYSTANS

 • 30-40km

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
 • na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika
 • zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 • zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • sędzia zawodów może w uzasadnionych przypadkach zastosować karę w postaci upomnienia lub dyskwalifikacji
 • zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów, jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.
 • w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

9. ZASADY FAIR-PLAY

 • wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie
 • zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
 • uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze
 • zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych
 • naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
 • podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

10. KATEGORIE STARTOWE

a) MĘŻCZYZNI

 • Kategoria MJ – od 14 do 18 lat
 • Kategoria M1 – od 19 do 30 lat
 • Kategoria M2 – od 31 do 40 lat
 • Kategoria M3 – od 41 do 49 lat
 • Kategoria M4 –  50+

b) KOBIETY  –  OPEN

Maraton MTB „WIKTORIA”

Kategoria MJ

I miejsce – Tomasz Jarczak

II miejsce – Mateusz Głowik

III miejsce – Remigiusz Makyniak

 

Kategoria M1

I miejsce – Piotr Liszka

II miejsce –

III miejsce –

 

Kategoria M2

I miejsce – Piotr Szpakowski

II miejsce – Paweł Gnitecki

III miejsce – Dariusz Drelak

 

Kategoria M3

I miejsce – Robert Ciszewski

II miejsce –

III miejsce –

 

Kategoria M4

I miejsce – Włodzimierz Zawadzki

II miejsce – Marek Wróblewski

III miejsce – Wiesław Żbikowski

 

Kategoria Kobiety – Open

I miejsce – Maja Drelak

II miejsce – Weronika Rozwora

III miejsce – Wiktoria Golińska

 

III Wyścig Rowerowy Dzieci i Młodzieży

Kategoria Przedszkolaki (alfabetycznie):

Bryłka Mateusz, Kucharski Jan, Szczerbuk Dawid, Szwed Maja, Śliwka Julia, Zawadzka Michalina

 

Kategoria klasy I-II Dziewczęta

I miejsce – Anita Cebula

II miejsce – Kinga Szwed

III miejsce – Wiktoria Małyska

 

Kategoria klasy I-II Chłopcy

I miejsce – Jakub Kindler

II miejsce – Jakub Cierpik

III miejsce – Jakub Lasota

 

Kategoria klasy III-IV Dziewczęta

I miejsce – Nicola Golińska

II miejsce – Milena Drelak

III miejsce – Magdalena Zawierta

 

Kategoria klasy III-IV Chłopcy

I miejsce – Michał Głowik

II miejsce – Filip Gierak

III miejsce – Jakub Przybył

 

Kategoria klasy V-VI Dziewczęta

I miejsce – Wiktoria Golińska

II miejsce – Weronika Rozwora

III miejsce – Kornelia Stawicka

 

Kategoria klasy V-VI Chłopcy

I miejsce – Tomasz Bryłka

II miejsce – Kacper Kuropka

III miejsce – Karol Przewdzięk

 

Kategoria Podopieczni Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc”

I miejsce – Piotr Dominas

II miejsce – Rafał Jaroch

III miejsce – Marcin Kuzmecki

 


IV MARATON NIEPODLEGŁOŚCIOWY  2013′

IV MARATON NIEPODLEGŁOŚCIOWY  2013′ jest kontynuacją rozpoczętego w 2010roku wyścigu którego pomysłodawcą i stałym komandorem jest Janusz Stasiewicz,znany i ceniony zawodnik i miłośnik wyścigów MTB.Do tej pory wyścigi odbywały się w prostej wersji(jeden dystans dla wszystkich).Postanowiliśmy po ubiegłorocznych perypetiach z organizacją tej imprezy kiedy to jeszcze na miesiąc przed terminem nie było decyzji czy w ogóle się odbędzie, jako team zająć się organizacją tego maratonu rozszerzając go do dwóch dystansów i wprowadzając elektroniczny pomiar czasu który poprowadzi STS-TIMING ( obsługują m.in.Merida Mazovia MTB Marathon ).Nowością również będzie rezygnacja z pętli,zawodnicy będą mieli okazję poznać większy kawałek naszego terenu.

Maraton zawsze odbywał się 11 listopada,tak też będzie i w tym roku. Zapisy już ruszyły. 

Rejestracji na MARATON NIEPODLEGŁOŚCIOWY: http://www.mtbwieruszow.sts-timing.pl/.

REGULAMIN IV MARATONU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO 2013′

1. CEL MARATONU

 • -popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w regionie
 • popularyzacja jazdy rowerem jako źródła zdrowia, ładnej sylwetki i ekologicznego podróżowania
 • popularyzacja i rozwój kolarstwa górskiego w POWIECIE WIERUSZOWSKIM
 • upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej na terenach wiejskich
 • forma rehabilitacji w chorobach serca

2. ORGANIZATORZY

 • Amatorska Grupa Kolarska „WIKTORIA MTB WIERUSZÓW” działająca przy Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „WIKTORIA”
  tel.508 287 362
  nr konta:50 1140 2017 0000 4302 1292 2526
  strona internetowa: www.wiktoriamtb.pl
  e-mail: wiktoria.mtb@gmail.com
 • Komandor Janusz Stasiewicz

3. TERMIN

 • 11 listopada 2013 roku

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo do startu ma każdy zawodnik, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

dokona zgłoszenia za pomocą strony internetowej http://wiktoriamtb.pl lub sts-timing.pl

dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Zawodów

dokona opłaty startowej w wysokości:
15zł dzieci i młodzież do 16roku życia niezależnie od terminu wpłaty
30zł wpłata dokonana do 31 października 2013roku
40zł normalny koszt uczestnictwa w zawodach (wpłata dokonana na mniej niż 10 dni przed zawodami)
opłata wpisowego może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów. Przelewów należy dokonywać na minimum 4 dni przed terminem zawodów. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub zrezygnowały. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

podpisanie listy startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich listę podpisuje rodzic/prawny opiekun. Dopuszcza się też przedłożenie pisemnej zgody rodzica,(opiekuna prawnego na udział w zawodach)

każdy uczestnik maratonu jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym.

5. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 • przejazd oznakowaną trasą
 • elektroniczny pomiar czasu sts-timing.pl(pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej)
 • numer startowy na rower
 • zabezpieczenie medyczne
 • prawo do korzystania z bufetów na trasie(woda,owoce)
 • bufet regeneracyjny na mecie
 • ubezpieczenie NW

6. PROGRAM ZAWODÓW

W dniu maratonu:

 • godz. 8.00 – 10.30 zapisy w Biurze Zawodów,
 • godz. 10.40 – ustawianie zawodników w sektorach startowych
 • godz. 11.00 – start maratonu (pierwszy startuje sektor MEGA,po minucie sektor MINI )
 • godz. 14.00 – dekoracje zwycięzców

Jest to program o charakterze orientacyjnym i możliwe są jego modyfikacje.

7. DYSTANS

 • 30-40km

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • zawody przeprowadzone są po trasie według załączonej mapy
 • trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. W przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestnikowi zawodów, będzie ona udzielana niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.
 • na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego spowoduje nie klasyfikację zawodnika
 • zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
 • zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu, nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 • sędzia zawodów może w uzasadnionych przypadkach zastosować karę w postaci upomnienia lub dyskwalifikacji
 • zawodnicy biorą udział w zawodach na własne ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych podczas trwania zawodów,jak również za zniszczenie, zagubienie lub kradzież rowerów i rzeczy na terenie rozgrywania zawodów.
 • w kwestiach spornych i nieobjętych tym regulaminem decyduje Organizator.

9. ZASADY FAIR-PLAY

 • wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie
 • zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania
 • uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów oraz warunków technicznych panujących na danym obszarze
 • zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowych
 • naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku
 • podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost- równolegle do barierek ochronnych)

10. KATEGORIE STARTOWE

a) MĘŻCZYZNI

 • Kategoria MJ – od 14 do 18 lat
 • Kategoria M1 – od 19 do 30 lat
 • Kategoria M2 – od 31 do 40 lat
 • Kategoria M3 – od 41 do 49 lat
 • Kategoria M4 – 50+

b) KOBIETY – OPEN

Uwaga:
Do otwar­cia doku­mentu w for­ma­cie pdf wyma­gane jest zain­sta­lo­wa­nie w sys­te­mie ope­ra­cyj­nym dar­mo­wej prze­glą­darki Adobe Reader, Sumatra PDF lub Foxit Reader.