men
PRZEWODNICZĄCY Marcin Zawadzki
women
Z-ca przewodniczącego-Edyta Zawierta
men
CZŁONEK Stanisław Nowak