Prezes  Robert Zych                                   tel. 792 600 561  

Vice prezes  Jacek Górecki                        tel. 663 759 040            

Sekretarz  Karolina Gaj                             tel. 602 735 208

Skarbnik  Włodzimierz Zawadzki          tel. 609 824 399