Prezes  Robert Zych                                   tel. 792 600 561  

Vice prezes  Agata Malik                           tel. 605 444 682               

Sekretarz  Karolina Gaj                             tel. 602 735 208

Skarbnik  Włodzimierz Zawadzki          tel. 609 824 399